NASZA BAZA SPRZĘTOWA

Profesjonalny wywóz nieczystości płynnych wymusza zaangażowanie specjalistycznego i niezawodnego sprzętu, który przyczyni się do przyspieszenia procesu świadczenia usług asenizacyjnych, czyni je ekonomicznymi i jak najmniej zagrażającymi środowisku. Dla spełnienia wysokich wymagań firma nasza dysponuje profesjonalnym sprzętem zapewniającym zgodne z prawem i obowiązującymi normami, bezpieczne wykonanie usług. Posiadamy samochody asenizacyjne do wywozu nieczystości płynnych o różnych pojemnościach:

Na potrzeby świadczenia usług z zakresu czyszczenia myjni samochodowych i opróżniania separatorów olejowych firma dysponuje pojazdem specjalnym do transportu wód zaolejonych marki MERCEDES.

Nowością w usługach asenizacyjnych przedsiębiorstwa jest pojazd RECYKLER marki DAIMLER-CHRYSLER umożliwiający przeprowadzanie oczyszczania wody na miejscu świadczenia usługi.

Dodatkowo pomocniczo dla świadczonych usług głównych firma posiada: