KILKA SŁÓW O FIRMIE

Zakład Usług Transportowo - Asenizacyjnych Zbigniew Purowski istnieje od 1991 roku na rynku usług wywozu nieczystości płynnych od firm i osób fizycznych. Początkowo przedmiotem działalności przedsiębiorstwa było wyłącznie świadczenie usług opróżniania szamba. Od ok. 10 lat firma poczyniła spore kroki rozwojowe na drodze do aktualnego poziomu świadczeni wysokiej jakości szerokiego wachlarza usług.

W okresie 19 lat działalności przedsiębiorstwo zdobyło niezbędne doświadczenie, wyposażenie oraz wykwalifikowany personelu aby w pełni profesjonalny sposób zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Najlepszym gwarantem i dowodem rzetelności oraz wysokiego poziomu wykonywanych usług jej liczni, wieloletni KLIENCI. Aktualnie szacuje się, że firma obsługuje w zakresie usług asenizacyjnych 95 % przedsiębiorstw i osób prywatnych na terenie miasta Słupska oraz 90 % na obszarze należącym do Powiatu Słupskiego.

O ciągłym ciągłym podwyższaniu poprzeczki jakości dla świadczonych usług świadczy nieustanne dążenie firmy do troski o przepisy prawa oraz środowisko naturalne. Z tego względu firma w 2005 roku uzyskała Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy. Natomiast w 2009 roku jeden z pojazdów otrzymał Świadectwo Dopuszczenia Pojazdu do Przewozu Niektórych Towarów Niebezpiecznych.

Posiadanie i wypełnianie niezbędnych decyzji zezwalających na świadczenie oferowanych usług jest w przedsiębiorstwie ściśle kontrolowane. Obecnie posiadamy:

  • zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Słupska, gminy Słupsk, gminy Kobylnica,
  • zezwolenie na transport odpadów na obszarze całego kraju,
  • decyzję zatwierdzającą program gospodarki wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta Słupska, powiatu Słupskiego, powiatu Lęborskiego, powiatu Wejherowskiego,
  • zezwolenie za zbiórkę odpadów z powiatu Lęborskiego.